Úvod

Vítejte na stránkách Č&Č Gym Rychvald!

Od 01.07.2022 je spuštěn samoobslužný systém TSS, který umožňuje prodloužení otevírací doby a koordinovat návštěvnost v době COVIDových regulací.
Naše vize je zpřístupnění posilovny našim klientům po dobu 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Od 09.01.2023 se vize stala skutečnotí a máme spušten nepřetržitý provoz.

Našimi klienty se můžete stát, pouze jste-li registrovaní s systému TSS, který vám vygeneruje unikátní QR kód, pomocí kterého se dostanete do naší posilovny.
Registrace vám zabere 1-5 minut, dále pak musíte dobít kredit přes platební bránu GO PAY a nadále už jen zvolil produkt jako je permanentka nebo vstup.

Mutlisport uživatelé pro vstup do posilovny se musí rovněž registrovat a v nabídce produktů vybrat „mám Multisport“ poté stačí naskenovat kartu na počítači, který najdete v zádveří vstupu.

Na Skupinové lekce musí být zakoupen vstup formou kreditu a je nutné se na lekci zarezervovat, Mutlisport klientům kredit po skončení vrátíme zpět (Kredit slouží jako záloha k závazné objednávce, informace o zrušení naleznete v našich VoP)

Důležité je rovněž upozornění, že posilovna je pod kamerovým záznamem, který není veřejně dostupný a slouží pro vzájemnou ochranu v případě jakéhokoliv incidentu (úraz, nehoda, podvod, poškození, krádež, napadení)

Ceník/Registrace

990kč – Permanentka měsíční.

140kč – Jednorázový vstup.

140kč – Skupinové lekce.

Půlroční a roční předplatné pouze po telefonické domluvě.

Přijímáme Multisport kartu, Ceny jsou včetně DPH

Osobní cvičení po domluvě s trenérem, cena se může lišit v závislosti na počtu domluvených lekcí.

Otevírací doba/Kontakt

Pondělí  až Pátek; otevřeno 24hodin

Sobota a Něděle; otevřeno 24hodin

Svátky; otevřeno 24hodin

Adresa: rohová budova

Orlovská 404 nebo Úvozní 86, Rychvald, 735 32, tel: +420 734 101 028

Sídlo firmy a název:

Č&Č Company s.r.o.

Větrná 590, Orlová, 73514, IČO: 253 52 601,

email: cacfitnessclub@gmail.com / info@gymrychvald.cz

Skupinové/Osobní lekce

Neradi cvičíte sami? Chybí vám motivace? Vyzkoušejte naše skupinové lekce se zamřením na funkčnost vašeho těla a zvýšeni fyzické kondice. Pořádáme Kettlebell, TRX, Tabata workouty a různá kruhová cvičení. Konkrétní časy pořádaných lekci naleznete na Facebooku.

Osobní trénink

Mnoho lidí se domnívá, že správnému cvičení se naučí pomocí videí a různých aplikací. Pravda je, že naše fyzické predispozice a proporce nejsou většinou totožné s přecvičujícími borci na videu či snímku a cvik často není proveden správně. „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž“. Doporučuje se tedy trenér, který provede analýzu, zvolí individuální přístup chránící vaše zdraví a dohlédne na správnou techniku. Certifikovaný trenér vám zajistí efektivní cvičení se zaměřením na vaše cíle.

Trenéři:

  • Naděžda Chrobáčková +420 734 460 167
  • Jakub Srnák +420 734 101 028

Obchodní a smluvní podmínky

 Všeobecné obchodní a smluvní podmínky Č&Č COMPANY

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY

1. Co jsou všeobecné obchodní a smluvní podmínky 1.1.Tyto Všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jako „VOP“) upravují podmínky poskytování služeb a prodeje zboží v Gym Rychval – Č&Č COMPANY na adrese Orlovská 404, Rychvald, 735 32, které provozuje společnost Č&Č COMPANY s.r.o., se sídlem Větrná 590, Orlová – Lutyně, 735 14, IČ: 25352601, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 9443 – KSOS (dále jako „Provozovatel“).

1.2.Při registraci do elektronického přístupového systému a/nebo při objednání služeb Č&Č COMPANY , nejpozději však souhlasem se zahájením poskytování služeb, uzavírá Klient s Provozovatelem smlouvu o poskytování služeb sportovního centra Č&Č COMPANY (dále jako „smlouva“), která se řídí těmito VOP a ty se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem.

1.3.Provozovatel si vyhrazuje aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto VOP a to kdykoli, změny oznámí na své webové stránce www.gymrychvald.cz . Aktualizované znění VOP je k dispozici také na recepci centra Č&Č COMPANY. Je v zájmu Klienta pravidelně kontrolovat webovou stránku Provozovatele, protože poskytování Služeb a prodej Zboží Provozovatelům se vždy řídí VOP aktuálními v čase poskytnutí Služby nebo prodeje Zboží.

1.4.Kromě těchto VOP upravují podmínky poskytování služeb fitnescentra Č&Č COMPANY též provozní řád, a který je zveřejněn v prostorách fitness centra a na webstránce www.gymrychvald.cz. Podmínky zpracování osobních údajů Provozovatelem upravují také Podmínky ochrany osobních údajů Č&Č COMPANY, které jsou zveřejněny v prostorách centra a na webstránce www.gymrychvald.cz.

2. Definované pojmy
2.1.Pro účely těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:
2.1.1. Provozovatel je společnost Č&Č COMPANY s.r.o., se sídlem Větrná 590, Orlová – Lutyně, 735 14, IČ: 25352601, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 9443 – KSOS. Kdykoli se v těchto VOP uvádí „my“, „nám“ nebo „naše“, referuje to k osobě Provozovatele.
2.1.2. Klient je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zájem využívat nebo využívá služby Č&Č COMPANY nebo nakupuje Zboží v prostorách Č&Č COMPANY.
2.1.3. Gym Rychvald je provoz Provozovatele, sportovního centra Č&Č COMPANY na adrese Orlovská 404, Rychvald, 735 32;
2.1.4. Prostory znamená prostory Č&Č COMPANY, ve kterých poskytuje služby fitnesscentra, na adrese Orlovská 404, Rychvald, 735 32, zejména tedy prostory v 1. patře budovy na adrese Orlovská 404, Rychvald, 735 32, venkovní prostory přilehlé k budově, prostory parkoviště před budovou a další pozemky příslušející k Budově využívané provozovatelem v souvislosti s provozem sportovniho centra;

2. Všeobecné obchodní a smluvní podmínky Č&Č COMPANY
2.1.5. Ceník je aktuální přehled cen za Služby; ceník je zveřejněn na webové stránce www.gymrychvald/Cenik a je k nahlédnutí i na recepci Č&Č COMPANY;
2.1.6. Elektronický registrační a rezervační systém je systém údajů informací a technologických zařízení Provozovatele, jehož prostřednictvím si mohou Klienti rezervovat služby Č&Č COMPANY, platit za ně, získat přístupové QR kódy pro vstupy do prostor Č&Č COMPANY a jehož prostřednictvím Provozovatel řídí, kontroluje a eviduje vstupy do Č&Č COMPANY a využívání Služeb;
2.1.7. Provozní doba doba Č&Č COMPANY, je čas otevření a uzavření provozovny zveřejněný na stránkách gymrychvald.cz a to v sekci Otevírací doba, která může se může měnit v závislosti na sezónní období a svátky.
2.1.8. Služby jsou služby poskytované fitness centrem Č&Č COMPANY podle čl. 3 těchto VOP, kterými jsou zejména (1) služba fitness centra jako prostoru pro individuální sportování a (2) vedené skupinové tréninky podle rozvrhu Č&Č COMPANY a (3) individualní lekce s instruktorem. Služba vedených skupinových lekcí je dostupná jen po předešlé registraci v Elektronickém registračním a rezervačním systému a rezervaci termínu předem za podmínek těchto VOP.
2.1.9. Zboží je doplňkové zboží, které si může Klient koupit v Prostorech Č&Č COMPANY, a to zejména teplé a studené nápoje a doplňky stravy.
2.1.10. Kredit je časově limitován pro předplacené na služby Provozovatele, které Klient registrovaný v našem systému uhradí předem Provozovateli prostřednictvím platební brány na webové stránce Provozovatele a s využitím tohoto předplatného (Kreditu) může Klient po dobu platnosti Kreditu rezervovat Služby a platit za Zboží a Služby Provozovatel

3. Obsah a rozsah Služeb
3.1.Vstup a využití prostor Č&Č COMPANY pro individuální cvičení:
3.1.1. Základní služba poskytovaná Č&Č COMPANY je časově omezený vstup pro jednoho Klienta do Prostorů Č&Č COMPANY za účelem individuálního cvičení a sportování (dále jako „vstup“). Tato služba umožňuje Klientovi, aby použil na individuální cvičení v souladu s podmínkami běžného užívání a těmito VOP Prostory Č&Č COMPANY s výjimkou prostor podle bodu 3.1.2 a prostory šatny a hygienických zařízení, a to po stanovenou dobu, dle těchto VOP.
3.1.2. Klient bere na vědomí, že vzhledem ke skupinovému cvičení nebo skupinovou přípravu sportovců, mohou být některé místnosti Č&Č COMPANY uzavřeny pro individuální cvičení po určitou dobu i bez předchozího upozornění a Klient nemá nárok na slevu nebo vrácení kreditu v takovém případě z důvodu, že nemůže takovou část Prostorů při vstupu využít.
3.1.3. Vstup do Prostorů nezahrnuje služby trenéra ani využití vyhrazených strojů v Prostorech. Vyhrazené stroje jsou takové stroje, které lze využívat pouze pod dohledem trenéra a nejsou určeny pro individuální sportování. Takové stroje jsou viditelně označeny nápisem POUŽÍVÁNÍ POUZE POD DOHLEDEM TRÉNÉRA nebo obdobným nápisem se stejným smyslem. Použití jiných přístrojů je součástí vstupu, avšak Klient je povinen respektovat pokyny na jejich obsluhu, používání a pokyny personálu Č&Č COMPANY a všechny použité stroje uvést do původního stavu a dezinfikovat, použité nářadí a pomůcky dezinfikovat a odložit na vyhrazené místo.

3. Všeobecné obchodní a smluvní podmínky Č&Č COMPANY
3.1.4. Doba trvání jednoho vstupu je nejvýše 180 minut, které začínají běžet Momentem vstupu Klienta do tělocvičny přes přístupový systém Provozovatele. Pokud Klient setrvá v Prostorech Č&Č COMPANY déle než 180 minut od prvního vstupu, bude mu při odchodu z Prostorů zaúčtován další vstup, který je Klient povinen uhradit, nebo bude odečten z jeho předplaceného Kreditu. V případě, že Klient setrvá v Prostorech kratší dobu, nemá nárok na žádnou kompenzaci za nevyčerpaný čas vstupu.
3.1.5. Vstup je Provozovatel oprávněn kdykoli ukončit a požádat Klienta o opuštění Prostorů v případě, že Klient porušil své povinnosti podle těchto VOP nebo nedodržel jiné pokyny Provozovatele, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti Klientů v Prostorech nebo pro předcházení škodám, přičemž v takovém případě Klient nemá nárok na žádnou kompenzaci za nevyčerpanou část Služeb nebo nevyčerpaný časový limit jednorázového vstupu.
3.1.6. Cenu za vstup lze uhradit jako cenu jednorázového vstupu která bude odečtena z Kreditu Klienta za podmínek těchto VOP. V případě zakoupení časové permanentky, tato opravňuje Klienta na neomezený počet vstupů během doby její platnosti a během provozního času Provozovatele.
3.2. Skupinový trénink
3.2.1. Skupinový trénink je skupinové cvičení, které se koná v Prostorech, v čase podle rozvrhu, zveřejněného na stránce Provozovatele www.gymrychvald.cz a Facebooku. Účast na skupinovém cvičení je možná pouze pro Klienty registrované v TSS Systému www.gymrychvald.cz po včasné rezervaci termínu cvičení za cenu podle ceníku a hradí se z předplatného ve formě Kreditu.
3.2.2. V ceně skupinového tréninku je zahrnut vstup do Prostorů Č&Č COMPANY v trvání 30 minut před začátkem cvičení na převlečení před cvičením, čas cvičení a 30 minut po skončení na převlečení a hygienu po skončení cvičení a samotné skupinové cvičení pod vedením interního trenéra Č&Č COMPANY. Klient bere na vědomí, že Pokud Klient setrvá v Prostorech Č&Č COMPANY déle než 30 minut po skončení cvičení nebo přijde dříve než 30 minut před jeho začátkem, může mu Provozovatel účtovat čas strávený v Prostorech mimo vyhrazený čas jako jednorázový vstup, který je Klient povinen uhradit před opuštěním Prostorů nebo bude odečten z jeho předplaceného Kreditu.
3.2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit rozvrh skupinových cvičení, a to zejména v případě pracovní neschopnosti instruktora/ů nebo omezení provozu Č&Č COMPANY, a to bez nároku Klienta na jakoukoli finanční či jinou náhradu za zrušenou lekci, pokud Č&Č COMPANY umožní absolvovat lekci v náhradním termínu.
3.2.4. Počet Klientů na skupinovém cvičení je limitován, v TSS Systému je uveden maximální počet Klientů na jednom cvičení (lekci). Registrační systém neumožní přihlášení se více osob, než je maximální počet Klientů nebo může umožnit přihlášení se náhradníků, za podmínek uvedených níže.
3.2.5. Čas rezervace: Rezervovat konkrétní skupinové cvičení (lekci) je možné od momentu, kdy je zveřejněno v rozvrhu. Rezervaci provede Klient online, nejpozději však 2 hodiny před začátkem lekce. Cena skupinové hodiny se odečte z předplaceného Kreditu na služby při rezervaci ve výši podle aktuálního ceníku. Rezevace skupinového cvičení je možná pouze pokud má Klient předplacené služby a jeho Kredit je minimálně ve výši ceny skupinového cvičení.
3.2.6. V případě, že nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nejsou přihlášeni alespoň 3 Klienti, lekce se ruší bez náhrady a cena lekce se vrátí na Kredit přihlášených účastníků.
3.2.7. Storno a storno poplatky: Klient může svou rezervaci skupinového cvičení prostřednictvím TSS Systému zrušit. Zrušení rezervace (storno) je bez poplatku, je-VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY 4 Č&Č COMPANY li učiněno nejpozději 12 hodin před začátkem lekce. V případě, že Klient zruší rezervaci později, nejpozději však 6 hodin před lekcí, účtuje se mu storno poplatek ve výši 50% ceny lekce, a pokud zruší účast později nebo se na lekci nedostaví, účtuje se mu storno poplatek ve výši vstupného na rezervovanou lekci. Přehled storno poplatky: Storno poplatky zrušení rezervace počet hodin od započetí lekce Cena 0 – 6 100% 6 – 12 50% 12 – 24 0%
3.2.8. Náhradník: Pokud si chce Klient rezervovat lekci, ale už je naplněn maximální počet Klientů, může si ji rezervovat jako náhradník. Rezervace v pozici náhradníka znamená, že v případě, že jiný přihlášený Klient zruší účast, automaticky je k lekci přihlášen náhradník, a to v pořadí, v jakém se náhradníci přihlašovali a Č&Č COMPANY zašle náhradníkovi informaci zprávou o tom, že je k lekci přihlášen. Upozornění zašle Č&Č COMPANY nejpozději 2 hodiny před časem konání skupinového cvičení. Cena skupinového cvičení (lekce) se odečte z kreditu náhradníka automaticky při uvolnění místa. V případě, že se náhradník na lekci nedostaví nebo svou účast zruší poté, jak postoupil na uvolněné místo, může mu Provozovatel účtovat storno poplatek ve výši ceny 100% ceny za rezervovanou lekci dle ceníku.

4. Registrace Klienta v TSS Systému a podmínky registrace, odstoupení od smlouvy a její skončení
4.1.Pro využívání některých Služeb a výhodnější ceny Služeb je třeba, aby se Klient předem registroval v TSS Systému Č&Č COMPANY prostřednictvím stránky www.gymrychvald.cz Registrace je bezplatná. Při registraci Klient schválí tyto VOP a seznámí se is podmínkami zpracování osobních údajů.
4.2.Klienti, kteří jsou v době vydání těchto VOP již registrováni v předchozím klientském systému Provozovatele budou při prvním vstupu do Prostorů po platnosti těchto VOP vyzváni, aby potvrdili aktuálnost svých údajů, seznámili se s VOP a jinými podmínkami poskytování služeb a bude jim vydán QR kód.
4.3. Registrace Klienta je povinna k rezervaci místa pro skupinové cvičení a využití jiných služeb. Pro jiné Služby je registrace doporučena a zohledněna v ceně Služby.
4.4. Registrační formulář obsahuje následující povinné údaje: jméno a příjmení Klienta, ulice, číslo domu, město a PSČ jeho trvalého pobytu/kontaktní adresy, telefonní číslo, emailovou adresu Klienta a heslo do zákaznického účtu v TSS Systému. V registračním formuláři také Klient potvrdí, že má více než 15 let a svůj souhlas s těmito VOP a seznámení se s podmínkami zpracování osobních údajů.
4.5. Po vyplnění registračního formuláře se Klientovi vytvoří registrovaný zákaznický profil a je pro něj vygenerován osobní přístupový QR kód, který je automaticky zaslán na telefonní číslo a emailovou adresu Klienta, které byly zadány při registraci.
4.6.Kdykoli po vytvoření profilu je Klient oprávněn prostřednictvím platební brány, v zaplatit předplatné za Služby v minimálním rozsahu jednorázového vstupu při použití předplatného (Kreditu), (tedy v době vydání těchto VOP je to nejméně 130Kč). Teprve po zaplacení předplatného je možné první rezervování Služeb.5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY
4.7.QR kód přidělený Klientovi při registraci ho identifikuje jako konkrétního registrovaného Klienta Č&Č COMPANY při vstupu a výstupu z jejích prostor a při objednávání Služeb a placení za Služby v Prostorech.
4.8.Na zákaznickém účtu v TSS Systému má Klient přístup k informacím o svém předplatném služeb – výši Kreditu, platnosti Kreditu, který je časově omezen podle těchto VOP, přehled o jeho využití. Prostřednictvím TSS Systému Provozovatel doručuje Č&Č COMPANY i elektronické faktury za uhrazené předplatné Služeb. Registrací Klient souhlasí s tím, že faktury za uhrazené předplatné Služeb a Zboží mu budou zasílány v elektronické formě. 4.9.Stav svého Kreditu může Klient zjistit použitím QR kódu v Prostorech.
4.10. Registrace Klienta mladšího 15 let: Registrace prostřednictvím webového rozhraní je dostupná pouze pro Klienty, kteří mají nejméně 15 let a to s ohledem na obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zároveň se má za to, že až věk 15 let je dostatečný na to, aby Klient sám uzavřel smlouvu řídící se těmito VOP s Provozovatelem v souladu s Občanského zákoníku. Ve jménu a za Klienta mladšího 15 let uzavírá smlouvu s Provozovatelem a registruje jej do TSS Systému jeho zákonný zástupce. Registrace Klienta mladšího 15 let se realizuje osobně, za přítomnosti zákonného zástupce, potvrzením uzavření smlouvy v písemné formě na recepci Č&Č COMPANY v dobách dostupnosti služeb recepce a platí pro ni rovněž tyto VOP.
4.11. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě 14 dnů: Pokud se Klient registruje prostřednictvím webové stránky, schválí tyto VOP na webovém rozhraní a uhradí předplatné za Služby prostřednictvím webové platební brány, bez přítomnosti v Prostorech, má právo do této smlouvy odstoupit ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy (registrace v systému). Pokud si však Klient kdykoli během této lhůty rezervuje některou Službu prostřednictvím TSS Systému, pak rezervací Služby dává výslovný souhlas s poskytnutím služby a je tímto řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na případy, kdy je registrace v TSS Systému a/nebo platba předplatného za Služby provedena v Prostorech Provozovatele prostřednictvím platebního kiosku nebo automatu.
4.12. Postup při odstoupení od smlouvy: Odstoupení od smlouvy je Klient povinen doručit Provozovateli do uplynutí lhůty a to zpravidla na formuláři, který je přílohou č.j. 2 těchto VOP. Formulář lze doručit poštou, elektronicky na emailovou adresu Provozovatele cacfitnessclub@gmail.com. Lhůta je zachována je-li v její poslední den odstoupení podáno k přepravě (odesláno). Provozovatel do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy zruší elektronické zákaznické Konto klienta a vrátí uhrazený Kredit na jeho bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Vrácení předplatného Služeb (Kreditu) v hotovosti není možné.
4.13. Skončení smlouvy, zrušení registrace a vrácení kreditu: Zrušení registrace a zrušení zákaznického konta je možné na základě žádosti Klienta doručené poštou na adresu Provozovatele nebo emailem na adresu cacfitnessclub@gmail.com nebo výpovědi Klienta nebo Provozovatele za podmínek Občanského zákoníku. Při doručené žádosti je Provozovatel oprávněn kontaktovat Klienta telefonicky a ověřit jeho totožnost, následně žádost schválí. Schválením žádosti Klienta o zrušení registrace Provozovatelem je smlouva mezi Klientem a Provozovatelem skončena dohodou a zákaznické konto Klienta bude zrušeno. Provozovatel Klientovi do 15 pracovních dnů od zrušení konta vrátí nevyčerpaný platný Kredit (tedy Kredit, pro který neuplynula doba platnosti) po odečtení manipulačního poplatku ve výši jednorázového vstupu na krytí nákladů administrativy zrušení konta a převodu prostředků na účet Klienta. Kredit bude vrácen bezhotovostním převodem na účet Klienta v České Republice uveden v žádosti o 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY zrušení registrace, vrácení Kreditu v hotovosti není možné. Tato smlouva také automaticky skončí a zákaznické konto Klienta bude zrušeno v případě, pokud ani do 24 měsíců od skočení platnosti posledního uhrazeného Kreditu si Klient nezaplatí žádné další předplatné na Kredit ani neobjedná žádné Služby ani během této lhůty nedoručí Provozovateli žádost o prodloužení platnosti zákaznického konta.

5. Placení za Služby 5.1.Jednorázový vstup bez registrace – Vstup do prostor Č&Č COMPANY zatím není možný. 5.2.Placení s registrací v TSS Systému. Předplatné na Služby (Kredit) a permanentka. Rezervace skupinového tréninku a účast na něm, koupě permanentky jsou možné pouze pro Klienta registrovaného v ESS Systému, jehož uhrazené předplatné služeb (Kredit) postačuje k úhradě ceny vybrané Služby dle aktuálního ceníku Provozovatele. Registrovaný Klient platí za Služby tím způsobem, že po přihlášení do zákaznického konta prostřednictvím platební brány na webové stránce. S použitím svého QR kódu zaplatí určitou částku jako časově omezené předplatné na Služby, a to při první úhradě nejméně 130Kč (dále toto předplatné za služby jako „Kredit“). Tento Kredit se eviduje na jeho zákaznickém kontě v TSS Systému a tento Kredit může Klient využívat k placení za Služby, Zboží a za permanentky. Cena objednaného skupinového tréninku se odečte Klientovi z předplaceného kreditu při objednání a případně se mu vrátí (částečně nebo úplně) se podmínek ustanovení o STORNU podle těchto VOP opětovným připsáním na jeho kredit. Pokud nejde o předem rezervované Služby, pro které se platba z kreditu odečte již při rezervaci, odečte se Klientovi platba za Službu z kreditu při vstupu do Prostorů nebo nejpozději při opuštění Prostorů (Služby podléhající časovému limitu). Placení za jednotlivé vstupy podle bodu 3.1 VOP se odečte z Kreditu Klienta automaticky při odchodu z Prostorů podle délky trvání vstupu. Placení za Zboží prostřednictvím Kreditu je možné ve vydejním automatu v Prostorech. Stav Kreditu lze zjistit po přihlášení do systému na webstránce nebo na tabletu v Prostorech.
5.3.Doba platnosti Kreditu: Předplatné za Služby (Kredit) může Klient využít k úhradě cen Služeb a Zboží během časově omezeného období 12 měsíců od jeho připsání na zákaznické konto Klienta – tato doba se dále označuje jako doba platnosti Kreditu. Doba platnosti Kreditu se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců v momentě, kdy je Kredit zvýšen o další platbu Klienta ve výši nejméně 150Kč. Uhrazené předplatné na Služby (Kredit) je Klient povinen využít k rezervování a placení Služeb nebo Zboží během jeho platnosti, tedy po dobu 12 měsíců od zaplacení, jinak jeho platnost skončí. Pokud ne,je předplatné za Služby (Kredit) využito během doby platnosti Kreditu ani není tato doba prodloužená jak je uvedeno výše, platnost předplatného za Služby (Kreditu) skončí. Kredit, kterému platnost skončila nelze využít po časovém limitu platnosti k úhradě Služeb ani Zboží. Nevyčerpaný Kredit, jehož platnost skončila, provozovatel Klientovi nevrací a uplynutím doby platnosti Kreditu, zanikne případný nárok Klienta na vrácení nevyčerpaného kreditu Klientovi. Provozovatel může Klienta upozornit před skončením platnosti Kreditu na poslední možnost jeho vyčerpání. V odůvodněných případech je na žádost Klienta, která však musí být Provozovateli doručena před skončením platnosti Kreditu Provozovateli Provozovatel oprávněný (ne však povinný) platnost předplatného na Služby (Kreditu) prodloužit.
5.4.Typy a platnost permanentek Registrovaným Klientům Provozovatel umožňuje prostřednictvím TSS Systému koupi časových permanentek, které se vztahují výhradně na službu běžného vstupu. Zakoupená permanentka opravňuje Klienta na neomezený počet vstupů dle bodu 3.1 těchto VOP během doby její platnosti. Permanentka se nevztahuje na služby skupinového tréninku a nelze ji použít k využití takových služeb ani k placení za Zboží. Permanentka je nepřenosná a platí výhradně pro jednoho registrovaného Klienta.
5.5. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY Typy permanentek Typ Platnost Cena Mesíční 1 měsíc 900,00 Kč Roční 365 dní 9 000,00 Kč
5.6. Zboží a placení za Zboží. Zboží se prostorách Č&Č COMPANY kupuje a prodává výhradně prostřednictvím prodejního automatu. Podrobné instrukce na nákup Zboží jsou zveřejněny přímo na automatu, stejně jako ceny Zboží. Zaplacení ceny za Zboží je možné s použitím mincí, bankovek ve vyznačené hodnotě i započtením na předplacený kredit registrovaného Klienta v TSS Systému. Koupě Zboží neopravňuje kupujícího k poskytování žádných Služeb ani setrvání v Prostorech Č&Č COMPANY . Žádná Služba nezahrnuje jako svou součást poskytnutí Zboží Klientovi.
5.7. Nepřenosnost QR kódu a permanentky: Přidělený Klientský QR kód slouží k identifikaci Klienta a spojuje se vždy s konkrétním registrovaným Klientem. Jeho využití jinými osobami není dovoleno a Klient není oprávněn umožnit použití Klientského QR kódu ani permanentky jinou osobou. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytnutí Služby osobě, která použila Klientský QR kód, který jí nepatří. V případě, že Klientský QR kód Klienta, který má časovou permanentku podle bodu 5.4 využívá jiná osoba než registrovaný Klient je Provozovatel oprávněn požadovat a Klient je povinen zaplatit smluvní pokutu za neoprávněné přenesení QR Kódu, a to ve výši dvojnásobku nezlevněného jednorázového vstupu za každý vstup, kdy QR kód použila jiná osoba než Klient. Tuto smluvní pokutu je Provozovatel oprávněn započítat na předplacený Kredit Klienta a v případě, že ten nepostačuje k úhradě, žádat dodatečnou úhradu Klientem, kterou je Klient povinen uhradit do 5 dnů od výzvy Provozovatele. Ztrátu nebo možné zneužití QR Kódu je Klient povinen neprodleně hlásit Provozovateli, který QR Kód zneplatní a vydá Klientovi nový QR kód.

6. Vstupy do Prostorů, jejich opuštění a přístupový systém
6.1.Součástí TSS Systému je i přístupový systém, ve kterém jsou řízeny vstupy do Prostorů Č&Č COMPANY. Vstup do prostor Č&Č COMPANY a výstup z nich je kontrolován prostřednictvím elektronických zařízení s evidencí času vstupu/odchodu a povolen s použitím QR kódu. U prostoru vstupu je také umístěna kamera kamerového systému Provozovatele a informace o podmínkách vstupu.
6.2.Vstupní dveře do prostor Č&Č COMPANY se otevřou při naskenování QR kódu návštěvníka a stejný QR kód použije návštěvník také k otevření dveří při opuštění prostorů. Přístupový systém zaznamenává čas vstupu a opuštění prostor. Pokud tento čas přesáhne určený časový limit pro využívanou Službu, započte se Klientovi další vstup (případně další vstupy), a to podle celkové doby strávené ve Č&Č COMPANY.
6.3.Přidělený QR kód pro přístupový systém je Klient povinen chránit před ztrátou, kopírováním nebo zneužitím. Jeden QR kód opravňuje ke vstupu do Č&Č COMPANY pouze jednu osobu. V případě, že jeden QR kód použije více osob (kromě výjimek výslovně uvedených v těchto VOP) je registrovaný držitel kódu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázového vstupu za každou osobu, která vstoupila do prostor na jeho QR kód nebo je s použitím jeho QR kódu opustila. Výjimkou je pouze návštěva Č&Č COMPANY za účelem první registrace, doprovázení dítěte (do 15 let) na skupinový nebo sportovní trénink nebo nezbytné doprovázení osoby se zdravotním nebo jiným postižením.
6.4.Pokud návštěvník prostor Č&Č COMPANY nemá vstupní QR kód, ale chce využít služeb Č&Č COMPANY, může pro vstup do prostor použít na přístupovém systému tlačítkocdveře. 8 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY OTEVŘÍT DVEŘE. V takovém případě je informován o tom a při vstupu souhlasí s tím, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se uhradit cenu jednorázového vstupu nebo se registrovat v TSS Systému a vložit minimální kredit podle bodu 4.2 VOP. Registrace přímo v provozu Č&Č COMPANY je možná v provozní době recepce podle bodu 7 VOP.

7. Služby externích trenérů a jiných podnikatelů v budově
7.1.V budově, ve které jsou Prostory Č&Č COMPANY, poskytují služby i jiní podnikatelé – fyzické a právnické osoby, zejména veterinární klinika. Přímo v Prostorech Č&Č COMPANY jsou oprávněni poskytovat své služby někteří externí trenéři fitness, trenéři jiných sportů a výživoví poradci. Klient bere na vědomí, že s výjimkou služeb interního trenéra – instruktora při skupinovém cvičení, služby externích trenérů a jiných osob v budově nejsou poskytovány Provozovatelem, neřídí se těmito VOP a Provozovatel za jejich poskytování neodpovídá. Provozovatel upozorňuje Klienty, aby se předem seznámili s podmínkami takových služeb, jejich cenou a odpovědností Provozovatelů těchto služeb. Provozovatel neřeší reklamace ani stížnosti Klientů na poskytování služeb jinými podnikateli a to ani oprávněnými trenéry.
7.2.Oprávnění trenéři: V Prostorech Č&Č COMPANY poskytují své služby externí kondiční a sportovní trenéři. Oprávnění trenéři na poskytování služeb v prostorách Č&Č COMPANY jsou takoví trenéři, kteří mají smlouvy o využívání prostor s Provozovatelem nebo jeho smluvním partnerem, a pouze takoví oprávnění trenéři jsou oprávněni využívat při cvičení s Klientem i vyhrazené stroje a zařízení. Jména oprávněných trenérů jsou v prostorách Č&Č COMPANY při vstupu a na webu Č&Č COMPANY. Klient není povinen při individuálním cvičení využívat služeb oprávněných trenérů, může trénovat individuálně nebo s jinou osobou, v takovém případě však bere na vědomí, že každá vstupující osoba musí uhradit cenu vstupu do Č&Č COMPANY a že bez dohledu oprávněného trenéra nemůže využívat vyhrazené stroje a zařízení, jejichž použití není součástí služby vstupu do Č&Č COMPANY.
8. Provozní čas Č&Č COMPANY
8.1.Využití Služeb a nákup Zboží v Č&Č COMPANY je možné pouze během Provozního času Č&Č COMPANY, který je: Pondělí – Pátek 7:00 – 20.30 Sobota 9:00 – 19.00 Služba skupinového cvičení je dostupná pouze po předchozí rezervaci účasti v TSS Systému.
8.2.Pracovníci recepce, jejichž prostřednictvím lze řešit i registrace případně reklamace jsou přítomni v Prostorech v Provozním čase recepce, který je: Pondělí – Pátek 14:00 – 16:00
8.3.Plánovaná omezení provozu: Provozovatel má právo přerušit nebo omezit poskytování služeb Č&Č COMPANY na nezbytnou dobu z provozních důvodů při nezbytných opravách a údržbě, v takovém případě nejméně 24 hodin předem oznámí Klientům prostřednictvím webové stránky a Fecebooku. Rezervované Služby budou poskytnuty v takovém případě v náhradních termínech.
8.4.Neplánovaná omezení provozu: Provozovatel oprávněn kdykoli na potřebný čas přerušit, pozastavit nebo omezit provoz Č&Č COMPANY z důvodů, kdy je jeho provoz neplánovaně ohrožen nebo omezen vnějšími faktory (např. z důvodu přírodní katastrofy, jiných případů vyšší moci, odstávky vody, topení nebo elektřiny) nebo předpisy, nařízeními a opatřeními vlády nebo orgánů veřejné zprávy nebo jinými okolnostmi nezávislými na vůli Provozovatele, které Provozovatel nemohl rozumně předpokládat ani je odvrátit. V takovém případě nevzniká Klientovi nárok na kompenzaci za Služby, které se začaly poskytovat a nemohly být dokončeny ani za přesunutí termínů objednaných Služeb, Pokud jde o kurzy nebo série cvičení s předem určenými termíny, které nelze v daných termínech poskytnout v prostorách Č&Č COMPANY, je Č&Č COMPANY oprávněno nahradit je online službami ve stejných nebo náhradních termínech nebo poskytnout v jiné době případně v jiných prostorách, bez nároku na slevu nebo včetně ceny kurzů nebo Služeb Klientům.

9. Bezpečnost a zdravotní stav Klienta
9.1.Klient odpovídá sám za svůj zdravotní stav a bere na vědomí, že Provozovatel nevyhodnocuje vhodnost individuálního nebo skupinového cvičení o ohledem na jeho zdravotní stav. Před každým cvičením je Klient povinen zvážit svůj aktuální zdravotní stav a tomu přizpůsobit druh cvičení, intenzitu, zátěž a délku cvičení. 9.2.Má-li Klient zdravotní omezení nebo pochybnosti o svém zdravotním stavu
9.2.1.měl by před cvičením konzultovat svůj stav se svým lékařem a respektovat jeho stav doporučení
9.2.2.měl by lektorovi skupinového cvičení uvést omezení a výhrady před zahájením skupinového cvičení a to před každou hodinou zvlášť, neboť tyto informace Provozovatel ani lektoři nezaznamenávají ani nezpracovávají z důvodu minimalizace zpracovávaných osobních údajů, obzvláště údajů o zdraví Klientů
9.2.3.měl by sledovat svůj zdravotní stav během cvičení a cvičení přerušit nebo ukončit, pokud začne cítit bolest nebo zdravotní potíže.
9.3.Provozovatel je oprávněn neposkytnout Službu nebo ukončit poskytování Služby Klientovi, jehož zdravotní stav se jeví jako rizikový a u něhož by poskytování Služby mohlo ohrozit jeho zdraví nebo zdraví jiných Klientů a to bez náhrady poplatku za Službu, pokud již Službu začal poskytovat.
10. Základní podmínky chování v Č&Č COMPANY
10.1. Podrobné podmínky chování v provozu Č&Č COMPANY určuje provozní řád a tyto VOP obsahují výběr nejdůležitějších z nich, bez omezení provozního řádu. V případě rozporu mezi těmi VOP a provozním řádem, má přednost provozní řád.
10.2. Základní povinnosti Klienta: Každý Klient je povinen :
10.2.1. – dodržovat provozní řád a tyto VOP 10.2.2. zachovávat čistotu a hygienu v Prostorech, v případě zjištění jakéhokoli hygienického nedostatku informovat pracovníka Č&Č COMPANY,
10.2.3. dodržovat všechna protiepidemiologická opatření vztahující se k provozu Č&Č COMPANY,
10.2.4. neprodleně informovat pracovníka Č&Č COMPANY v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, případně zpozorování zdravotních potíží u jiné osoby,
10.2.5. šetrně zacházet se zařízením a stroji ve Č&Č COMPANY a nepoškozovat prostory a majetek Provozovatele nebo třetích osob v Prostorech,
10.2.6. po ukončení individuálního nebo skupinového cvičení uložit použité nářadí na místo k tomu určené, nevynášet nářadí z prostor k tomu určených v centru, ani z centra)
10.2.7. vydezinfikovat používané nářadí a zařízení neprodleně po použití dezinfekčním prostředkem k tomu určeným 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY
10.3. Zákazy: V Prostorech Č&Č COMPANY a na pozemcích příslušejících k budově, ve které je Č&Č COMPANY je zakázáno 10.3.1. Kouřit 10.3.2. fotografovat nebo filmovat prostory a osoby ve Č&Č COMPANY 10.3.3. dělat hluk nebo svým chováním jinak omezovat pohodlí ostatních Klientů 10.3.4. znečišťovat nebo ničit Prostory, stroje a vybavení; 10.3.5. konzumovat potraviny nebo nápoje (kromě vody), kromě vyhrazeného prostoru při vstupu 10.3.6. zasahovat do technického vybavení, zařízení a strojů 10.3.7. vnášet nebezpečné nebo hořlavé látky, zařízení nebo zbraně 10.3.8. porušovat bezpečnostní a protiepidemiologické pokyny a pravidla provozovatele Osobám, které porušují tyto zákazy je Provozovatel oprávněn nepovolit vstup do Č&Č COMPANY nebo je požádat o okamžité opuštění jeho Prostorů, přičemž není za rezervované nebo uhrazené Služby poskytnout žádnou náhradu ani vrátit cenu Služeb.
10.4. Zákaz vstupu: Do prostor Č&Č COMPANY mají zakázaný vstup 10.4.1. osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních nebo toxických látek, 10.4.2. osoby se zvířaty nebo zvířata 10.4.3. osoby v silně znečištěném nebo jinak nevhodném oděvu, 10.4.4. agresivně a nebezpečně se chovající osoby, které mohou ohrožovat okolí 10.4.5. osoby, které mohou přenášet nakažlivá onemocnění, byly ve styku s takovou osobou nebo mají povinnost izolace, karantény nebo povinnost podstoupení testu na nakažlivé onemocnění po návratu z rizikové oblasti nebo po styku s rizikovou osobu, a to až do obdržení osvědčení o negativním výsledku testu na přenosné nebo nakažlivé onemocnění. Osoby, které porušily tento zákaz vstupu je Provozovatel oprávněn požádat o opuštění jeho Prostorů, přičemž není za rezervované nebo uhrazené Služby poskytnout žádnou náhradu ani vrátit cenu Služeb.
10.5. Oblečení: Klient je povinen ke cvičení využívat vhodné a přiměřené sportovní oblečení a čistou obuv s bílou podrážkou nebo kaučukovou podrážkou bez barev, vhodnou na cvičení v interiéru.
10.6. Z bezpečnostních důvodů mají osoby, které se nemohou samostatně pohybovat nebo oblékat či svlékat bez pomoci jiné osoby, jakož i osoby s fyzickým nebo jiným postižením, u kterých nelze předpokládat, že zvládnou cvičení bez pomoci jiné osoby povoleno cvičení ve Č&Č COMPANY v doprovodu jiné osoby, která je na zmíněné úkony způsobilá. Žádáme Klienta, který potřebuje při cvičení takovou asistenci a vstupuje proto s jinou osobou, aby o tom předem informoval recepci Provozovatele nebo poslal Provozovateli emailové vyrozumění na adresucacfitnessclub@gmail.com, aby Provozovatel zajistil možnost využití QR kódu Klienta i doprovázející osobě.
10.7. Náhrada škody Osoby, které v Prostorech, na pozemcích u Č&Č COMPANY nebo kdekoli v areálu Č&Č COMPANY způsobí škodu Provozovateli, vlastníkovi strojů, jinému Klientovi nebo třetí osobě jsou povinny tuto škodu nahradit a to do 3 dnů od výzvy k úhradě a vyčíslení škody. V případě, že je škoda způsobená Provozovateli registrovaným Klientem je Provozovatel svůj nárok na náhradu škody započítat na jeho nevyčerpané předplatné za Služby (Kredit).

11. Protiepidemiologická opatření 11 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY 11.1. Klient je povinen v Prostorech dodržovat všechna protiepidemiologická opatření určená Provozovatelem nebo orgány na ochranu zdraví za účelem předcházení nakažlivým chorobám a omezení jejich šíření, včetně například používání ochranných pomůcek, rouška, rukavic, dezinfekce, dodržování minimálních odstupů. 11.2. Klienti odpovídají Provozovateli za škodu, kterou mu způsobí nedodržením takových opatření a omezení, včetně odpovědnosti za škodu a ušlý zisk z důvodu nuceného uzavření nebo omezení provozu Č&Č COMPANY nebo nákladů dezinfekce prostor Č&Č COMPANY. 11.3. Klienti, kterým bylo po návštěvě Č&Č COMPANY diagnostikováno nakažlivé nebo přenosné onemocnění, přičemž je možné, že toto onemocnění měli již v době návštěvy Č&Č COMPANY jsou povinni neprodleně po zjištění onemocnění kontaktovat Provozovatele na t.č. 734101028 nebo e-mailem: cacfitnessclub@gmail.com a seznámit jej s touto skutečností, aby mohla být provedena příslušná protiepidemiologická opatření a opatření k zamezení šíření chorob.

12. Další smluvní podmínky 12.1. Sezónní promo akce, slevy: Platí pouze během období, které je definováno na webové stránce. Při jejich nevyužití není možná kompenzace, vrácení poplatku či dodatečné uplatnění. Akce týkající se nového registrovaného Klienta lze využít pouze jednou. 12.2. Copyright a duševní vlastnictví: Není-li uvedeno jinak, Provozovatel vlastní všechna autorská práva k textům, logům, fotografiím a dalším předmětům duševního vlastnictví umístěným v jeho Prostorech, na webových stránkách nebo na sociálních sítích. Všechny registrované ochranné známky nebo neregistrovaná označení nebo vyobrazení použité na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků a použity pouze s příslušnou licencí. Žádná osoba není oprávněna kopírovat, pozměňovat, ukládat, šířit nebo jinak používat předměty duševního vlastnictví Provozovatele s výjimkou jejich prohlížení pro své osobní a nekomerční použití. 12.3. Fotografování a natáčení v Prostorech: Provozovatel může pro vědecké, studijní nebo propagační účely pořizovat audiovizuální záznamy, fotografie nebo zvukové záznamy z tréninků a poskytování Služeb v Prostorech. V takovém případě Klientů předem upozorní a Klient, který s pořízením záznamu nesouhlasí bude mít místo určeno tak, aby na záznamu nebyl nebo, pokud to není možné a pokud o to Klient požádá přímo na místě a bezodkladně, může mu být umožněno poskytnutí Služby v náhradním termínu. Klienti berou na vědomí, že Provozovatel může takové fotografie a záznamy zveřejňovat na své webové stránce, v marketingových dokumentech nebo na sociálních sítích, a to i pro propagační nebo marketingové účely. Klienti nemají právo bez souhlasu Provozovatele pořizovat v jeho Prostorech žádné audiovizuální nebo zvukové záznamy ani fotografovat.

13. Reklamační řád
13.1. Služby: 13.1.1. Provozovatel odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb a za vady služeb v smyslu platných právních předpisů, zejména Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“) ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele a přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“). 13.1.2. V případě, že zakoupená Služba obsahuje vady je Klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody k uplatnění12 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY reklamace, tedy v den, ve kterém nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká. Pokud se vada týká ceny Služby, tedy zejména pokud Služba nebyla poskytnuta za cenu dle ceníku nebo byla cena Služby nesprávně zaúčtována, je Klient oprávněn uplatnit vadu do 30 dnů od poskytnutí Služby. Nároky z vad Služeb (reklamaci) může Klient uplatnit osobně v době provozních hodin recepce na recepci Č&Č COMPANY nebo emailem na adrese cacfitnessclub@gmail.com nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Č&Č COMPANY, s.r.o., se sídlem Orlová, Větrná 590, 735 14. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány.

13.2. Zboží: 13.2.1. Vlastnosti Zboží a jeho cena a další informace, týkající se Zboží o ochraně spotřebitele jsou zpřístupněny na balení Zboží nebo na prodejním automatu. 13.2.2. V případě, že zakoupené Zboží má vady, může si jeho Klient uplatnit odpovědnost Provozovatele za vady Zboží (reklamovat Zboží). Reklamaci chuti, složení, poškození zboží nebo nekompletního zboží nebo jiných vnitřní prohlídkou zjištěných parametrů zboží musí Klient uplatnit ihned po jejich zjištění, a to nejpozději v pracovní den následující po zakoupení Zboží v prodejním automatu, jinak jeho nárok zaniká. 13.2.3. Nároky z vad Zboží (reklamaci) může Klient uplatnit osobně v čase provozních hodin recepce na recepci Č&Č COMPANY nebo emailem na adrese cacfitnessclub@gmail.com nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Č&Č COMPANY,Č&Č COMPANY, s.r.o., se sídlem Orlová, Větrná 590, 735 14. 13.2.4. Záruka za jakost zakoupeného Zboží je poskytnuta v následující délce (,,záruční doba“): 13.2.4.1. v případě potravin do data minimální trvanlivosti nebo do doby, do které má být zboží spotřebováno, pokud jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a potravina nebyla otevřena, s výjimkou případu, kdy to bylo nezbytné pro zjištění vady. 13.2.4.2. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy, jako je káva, čaj, čerstvé ovoce a zelenina a ovocné šťávy – u těchto výrobků je Klient oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději do 24 hodin po zakoupení, pokud Provozovatel nebo platný právní předpis nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u věcí, na kterých je vyznačena krátká doba trvanlivosti, nebo u věcí podléhajících rychlému zkažení, na kterých je vyznačena doba, do které lze věc použít, 13.2.4.3. u ostatních výrobků (nepotravinářského druhu) po dobu 24 měsíců, která začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Klientem. 13.2.4.4. v případě, že smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílně délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší 13.2.5. Klient má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost Zboží pouze na Zboží, které má vady a bylo prokazatelně zakoupeno v Prostorech. Za vadu Zboží nelze považovat takovou změnu Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, skladování či nesprávného zásahu. Prokázat zakoupení Zboží v prostorách je povinen Klient a to především v případě, kdy uplatňuje nároky z vady za Zboží po uplynutí 72 hodin od jeho zakoupení, kdy již není dostupný ani kamerový záznam z Prostorů.

13.3. Údaje poskytované při reklamaci: 13.3.1. Bez ohledu na to, zda se reklamací uplatňují nároky z vad Zboží nebo Služby, je Klient povinen při reklamaci uvést alespoň tyto údaje: 13.3.1.1. datum uplatnění reklamace. V případě, že Klient uplatňuje práva ze odpovědnosti za vady Zboží je povinen vadné Zboží předložit osobně v Prostorech nebo jej odeslat do sídla Prodávajícího a tehdy je reklamace13 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY uplatněna až doručením Zboží, co v záznamu o reklamaci vyplní Provozovatel poté, co mu bude vadné Zboží doručeno 13.3.1.2. jméno a příjmení reklamujícího Klienta, jeho kontaktní adresa, telefonický kontakt a emailová adresa; 13.3.1.3. druh reklamovaného Zboží nebo Služby; 13.3.1.4. datum zakoupení, cenu reklamovaného Zboží nebo Služby a v případě že je cena vyúčtovaná fakturou číslo faktury jako dokladu o zakoupení reklamovaného Zboží nebo Služby; 13.3.1.5. důvody reklamace a popsané reklamované vady a nárok z odpovědnosti za vady, který reklamující požaduje; 13.3.1.6. podpis reklamujícího Klienta; 13.3.2. V případě, že reklamace neobsahuje informace uvedené výše a tyto informace nedoplní reklamující ani do 3 dnů od výzvy Provozovatele k jejich doplnění, řízení o vyřízení reklamace se zastaví a reklamace nebude řešena.
13.4. Řešení reklamace 13.4.1. Provozovatel po doručení reklamace vyhotoví záznam o uplatněné reklamaci, ve které uvede údaje podle bodu 13.3.1 a připojí potvrzení o doručení reklamace Provozovateli. 13.4.2. Provozovatel rozhodne dle možností o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zvláště pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo prověření okolností poskytnutí Služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 13.4.3. Nároky při vadách Služeb: V případě poskytnutí Služby s vadami je Klient oprávněn a) požadovat odstranění vad poskytnutím náhradní Služby, poskytnutí chybějící Služby nebo b) požadovat odstranění vad opravou Služby, jsou-li vady opravitelné, nebo c) požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby nebo d) odstoupit od smlouvy, pokud Služba nebyla vůbec poskytnuta.

13.4.4. Nároky při vadách Zboží: 13.4.4.1. Pokud Zboží nemá vlastnosti stanovené v článku 13.2.1 tohoto reklamačního řádu, má Klient právo zejména o bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Klient může požadovat i dodání nové věci bez vad, ale pokud se vada týká pouze části věci, může Klient požadovat jen výměnu vadné části, a není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. 13.4.4.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu její účasti má Klient i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Klient i právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu za těchto okolností vrácená kupní cena Zboží. 13.4.4.3. Pokud Klient neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, k výměně její součásti nebo k opravě věci, může od prodávajícího požadovat přiměřenou slevu. Klient má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož iv případě, že Provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by sjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné problémy. 13.4.4.4. Pokud se vyřídí reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši slevy vyplacený kupujícímu na místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se s Provozovatelem nedohodne jinak. 13.4.4.5. Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněna aktuálním stavem zboží na skladě či prodávajícího. Žádá-li Klient výměnu vadného zboží za zboží bez vad nebo vrácení kupní ceny, musí předložit reklamované zboží14 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím, které bylo obsahem původního balení zboží. 13.4.4.6. Záruka se nevztahuje na opotřebování zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, a na zboží jakkoli upravované Klientem nebo třetí stranou. Záruka se také nevztahuje na škody, které vznikly na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů, nebo jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost Provozovatele. 13.4.4.7. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla stanovena nižší cena, a při použitých věcech na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Klientem. 13.4.5. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě dle bodu 13.4.2. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou Provozovatelem. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle Provozovatel registrovanému Klientovi formou e-mailu nebo jiným Klientem prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci ao způsobu odstranění vad reklamované služby. 13.4.6. Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními OZ a Zákona o ochraně spotřebitelů. 13.4.7. V případě, že je Klient spotřebitelem, tedy je to fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a není spokojen se způsobem kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Klientem, Klient má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon o ADR“). Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je (i) Česká obchodní inspekce, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát – oddělení ADR (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce www.coi.cz/informace- o-adr/, přičemž Klient má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se k soudu tím není dotčena. Klient může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 13.4.8. Návrh Klienta na zahájení alternativního řešení sporu musí ve smyslu čl. 5 odst. 4 směrnice 2013/11/EU obsahovat: 13.4.8.1. jméno a příjmení spotřebitele, adresu na doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má, 13.4.8.2. přesné označení Prodávajícího, 13.4.8.3. úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností, označení, čeho se Klient jako spotřebitel domáhá, 13.4.8.4. datum, kdy se Klient jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Provozovatelem byl bezvýsledný, 15 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY 13.4.8.5. prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle zákona o ADR. 13.4.9. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do zápisy. K podání návrhu může Klient využít formuláře, jehož vzor je Kupujícímu k dispozici ke stažení na stránce Prodávajícího, jakož i webovém sídle ministerstva ( a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Klient přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu. 13.4.10. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500Kč. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 200Kč s DPH.

14. Osobní údaje
14.1. Osobní údaje Klientů a třetích osob zpracovává Provozovatel za podmínek, které jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů Č&Č COMPANY www.gymrychvald/osobniudaje a se kterými se Klient seznamuje při registraci. Kopie této informace je k dispozici také na recepci Č&Č COMPANY. 14.2. Klienti berou na vědomí, že Prostory Č&Č COMPANY zejména prostory vstupu, chodby a společné prostory jsou monitorovány kamerovým systémem pro účely (i) bezpečnosti zdraví a majetku Provozovatele, jeho Klientů a zaměstnanců (ii) uplatňování, hájení a prokazování právních nároků Provozovatele, podrobnosti o kamerovém systému jsou v Informaci o zpracování osobních údajů. 14.3. Otázky Provozovateli, týkající se zpracování osobních údajů, mu můžete adresovat na adresu Č&Č COMPANY, s.r.o., se sídlem Orlová, Větrná 590, 735 14 nebo v elektronické podobě na e-mail adresu: cacfitnessclub@gmail.com

15. Orgány dohledu
15.1. Dohled nad dodržováním povinností ze strany Provozovatele při poskytování služeb sportovního centra provádí Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – TřeboviceDohled nad dodržováním povinností ze strany Provozovatele ve věcech ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 15.2. Dohled nad zpracováním osobních údajů a plněním povinností provozovatele provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz)

16. Závěrečná ustanovení 16.1. Tyto VOP se řídí právními předpisy platnými v České republice, především Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.16 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY Č&Č COMPANY 16.2. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli měnit a/nebo doplňovat, a to zejména z důvodu změny příslušných právních předpisů nebo interních postupů centra. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31.03.2022. V Rychvaldě, dne 31.03.2022 Jakub Srnák Č&Č COMPANY, s.r.o. Jednatel

Příloha 1
Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku Věc: Odstoupení od smlouvy Těmto společnosti Č&Č COMPANY s.r.o., se sídlem Větrná 590, Orlová – Lutyně, 735 14, IČ: 25352601, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 9443 – KSOS oznamuji, že odstupuji od smlouvy na poskytování služeb Č&Č COMPANY uzavřené na dálku – Datum registrace: – Jméno a příjmení spotřebitele: – Adresa spotřebitele: – Číslo účtu v bance v České Republice za účelem vrácení Kreditu: Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě) ………. Datum …………..v………..